Galeria

Szkoły dla młodzieży
Imprezy w placówkach dla dorosłych
Matury i egzaminy gimnazjalne
Liceum dla dorosłych
Spotkania z ortografią

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe inicjuje i patronuje wszelkim inicjatywom w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest organem prowadzącym szkołę podstawową(od roku szkolnego 2017/2018), klasy II i III gimnazjum, liceum dla młodzieży i dorosłych oraz Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Szczególną opieką obejmuje dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (klasy terapeutyczne dla uczniów z dysleksją), zapobiega wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez zajęcia UTW, wspiera edukację ustawiczną osób dorosłych poprzez prowadzenie liceum dla dorosłych. Wiodącymi przedmiotami w szkołach WTO są języki obce oraz informatyka.


WTO powstało w 1991r. a od 2004r. jest organizacją pożytku publicznego.
Nr KRS 0000131549
Prosimy o wpłaty 1% podatku i dziękujemy wszystkim, którzy tych wpłat już dokonali.


Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Poniższe linki pozwolą Wam przekazać 1% podatku dla WTO:
* pobrac program do rozliczenia podatku PIT za 2018 rok

* uruchomić program online do rozliczen PIT za 2018 rok Rozliczenie PIT z PITax.pl
Dziękujemy


Szkoły dla młodzieży:


Zespół Szkół Społecznych Nr 1:
 • Społeczna Szkoła Podstawowa
 • I Społeczne Gimnazjum
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące
 • Placówki dla dorosłych:

  Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej:
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zaoczne, trzyletnie • Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe, w ramach prowadzonej działalności statutowej, w powołanych przez siebie placówkach stworzyło dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się nowe możliwości edukacyjne. W I Społecznym Gimnazjum powołało klasy terapeutyczne. Uczniowie z dysleksją rozwojową objęci zostali specjalnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym ORTOGRAFFITI, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, oraz zajęciami kinezjologii edukacyjnej. Wszystkie dzieci z opiniami poradni psychologiczno - pedagogicznej mają zindywidualizowany tok nauczania, nauczyciele dostosowują metody i formy pracy do ich indywidualnych potrzeb.

  Zarząd Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego

  Komisja Rewizyjna Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego

  Henryk Ziegler - przewodniczący

  Aleksandra Woynarowska

  Elena Ciszewska

  Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe ma swoją siedzibę we własnym budynku otoczonym pięknym, zielonym terenem, który także jest jego własnością. Na terenie znajduje się parking. W budynku mieszczą się wszystkie szkoły i placówki, które zostały powołane przez WTO oraz kilka innych, takich jak szkoła językowa AELEKTOR czy szkoła nauki jazdy. Prowadzimy edukację na kilku poziomach: od szkoły podstawowej przez gimnazjum i liceum dla młodzieży i dla dorosłych(w sytemie zaocznym) do edukacji pozaformalnej na kursach maturalnych i w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Nauka odbywa się w małych zespołach, co daje gwarancję wyższej jakości nauczania niż w dużych klasach w szkołach publicznych. Prowadzimy unikatowe zajęcia dla młodzieży w klasach terapeutycznych, które są jedynymi klasami tego typu w regionie. Obejmujemy szczególną opieką uczniów z dysleksją na każdym etapie nauczania, także osoby w liceum dla dorosłych.
  Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe przyczynia się do wzbogacenia oferty edukacyjnej Wałbrzycha. Warto podkreślić, że działania dotyczą edukacji aż trzech grup wiekowych: dzieci, dorosłych i ludzi starszych. Biorąc pod uwagę fakt, że WTO skupia zaledwie kilkunastu członków, zakres działania tego stowarzyszenia jest imponujący.

  Kilka dat z historii WTO:
  1991 r. - grupa nauczycieli i pracowników oświaty założyła stowarzyszenie, aby móc powołać niepubliczne liceum ogólnokształcące. Było to Społeczne Liceum Ogólnokształcące - pierwsza placówka tego typu w Wałbrzychu. Liceum posiadało klasy o różnych profilach: regionalnym, informatyczno-językowym, humanistycznym z elementami plastyki, kupieckim, ogólnym z elementami psychologii. Funkcjonuje z powodzeniem do dziś.
  2000 r. - powołanie I Społecznego Gimnazjum. Początkowo było to gimnazjum z klasami o profilu informatyczno - językowym. Powstaje Zespół Szkół Społecznych nr 1, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum. Od roku 2004 w gimnazjum pojawiły się klasy terapeutyczne dla uczniów z dysleksją.
  2003 r. - powołanie Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - placówki cieszącej się bardzo dużą popularnością wśród starszych mieszkańców Wałbrzycha i okolic. Proponuje ponad 30 godzin zajęć w tygodniu (w tym naukę 6 języków obcych!!!) i skupia corocznie około 150 słuchaczy.
  2004 r. - powołanie Sudeckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, w 2008 roku przemianowanego na Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej, gdzie początkowo funkcjonowało Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych a od roku 2009 także Policealna Szkoła Społeczna z atrakcyjnymi zawodami.
  2013 r. - zamknięcie Policealnej Szkoły Społecznej.
  2016 r. - włączenie Liceum Ogólnokształacącego dla Dorosłych w struktury Zespołu Szkół Społecznych nr 1.
  2017 r. - powstaje Społeczna Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół Społecznych nr 1.


  W roku 2017 WTO realizuje projekty:

  I. Dofinansowane przez Gminę Wałbrzych:
  1.Poradnictwo w zakresie nowych technologii oraz zdrowego trybu życia na rzecz seniorów w Wałbrzychu
  2. Coolturalny wałbrzyski senior
  II. Dofinansowany ze środków PFRON przez MOPS Wałbrzych:
  Przez kulturę, edukację i rekreację do udanej integracji osób starszych i niepełnosprawnych
  III. Dofinansowany ze środków programu ASOS:
  Terapeutyczny wolontariat wałbrzyskich seniorów


  W roku 2016 WTO zrealizowało projekty:

  I. Dofinansowane przez Gminę Wałbrzych:
  1. Aktywizacja społeczna osób starszych w Sudeckim UTW
  2. Poradnictwo w Sudeckim UTW na rzecz seniorów w Wałbrzychu
  3. VI Piknik Organizacji Pozarządowych
  II. Dofinansowany ze środków PFRON przez MOPS Wałbrzych:
  Przez kulturę, edukację i rekreację do udanej integracji osób starszych i niepełnosprawnych


  W roku 2015 WTO zrealizowało projekty:

  I. Dofinansowane przez Gminę Wałbrzych:
  1. 1.Integracja osób starszych i niepełnosprawnych w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
  2. Seniorzy opowiadają dzieciom wałbrzyskie legendy
  3. Propagowanie trzeźwego stylu życia wśród starszych mieszkańców Wałbrzycha poprzez ich udział w zajęciach turystycznych, rekreacyjnych i artystycznych
  II. Dofinansowany ze środków PFRON przez MOPS Wałbrzych:
  Rozwijamy ducha – usprawniamy ciało – zajęcia rekreacyjne, edukacyjne, artystyczne i integracyjne w Sudeckim UTW
  III Projekt dofinansowany z Funduszu Toyoty:


  W roku 2014 WTO zrealizowało projekty:

  I. Dofinansowane przez Gminę Wałbrzych:
  1. Senior i jego pasje - dokumentowanie dokonań artystycznych wałbrzyskich seniorów
  2. Propagowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców miasta Wałbrzycha.
  3. V Piknik organizacji pozarządowych w Wałbrzychu pod hasłem 25 lat społeczeństwa obywatelskiego w Wałbrzychu - dofinansowany przez Gminę Wałbrzych w partnerstwie z Regionalnym Centrum Inicjatyw Pozarządowych
  II. Dofinansowany ze środków PFRON przez MOPS Wałbrzych:
  Rozwijamy ducha – usprawniamy ciało – zajęcia rekreacyjne, edukacyjne, artystyczne i integracyjne w Sudeckim UTW
  III. Dofinansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego:
  Rozwój wolontariatu seniorów w Aglomeracji Wałbrzyskiej
  Strona projektu


  Projekty starsze

  Sprawozdanie finansowe i merytoryczne
  Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego za lata 2011 - 2016 można zobaczyć na stronie MPiPS wpisując numer KRS 0000131549
  Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe
  ul. Malczewskiego 22
  58-309 Wałbrzych
  74 840 20 07
  e-mail: wto@wto.walbrzych.pl
  KRS 0000131549
  NIP 886-10-12-799
  REGON 890011804
  Numer konta 95 1600 1462 1836 7399 2000 0001

  Strona Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego