W roku 2013 WTO zrealizowało projekty:
I. Dofinansowane przez Gminę Wałbrzych:
1) Opracowanie i wydanie publikacji: Rola i znaczenie Sudeckiego UTW w działaniach na rzecz seniorów w Wałbrzychu w latach 2003 – 2013
2) Integracja starszych niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha poprzez ich udział w zajęciach Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
3) Propagowanie trzeĽwego stylu życia w¶ród mieszkańców miasta Wałbrzycha
II. Dofinansowany ze ¶rodków PFRON przez MOPS Wałbrzych:
1) W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia rekreacyjne, artystyczne i integracyjne w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. III. Dofinansowany ze ¶rodków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolno¶ci:
1) Powstanie sekcji Wolontariusz 50+ w Sudeckim UTW – program „UTW dla społeczeństwa lokalnego” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”

W roku 2009 Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe realizuje następujące projekty:

I. Projekty dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży powiatu wałbrzyskiego.

II. Projekty dofinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Wernisaż wiersza - zajęcia artystyczne na zajęciach Sudeckiego UTW

III. Projekt dofinansowany ze środków PFRON-u.

Zajęcia terapeutyczno-relaksacyjne na zajęciach Sudeckiego UTW.

Projekty 2008r.
powrót do strony głównej